Villa Natura

Leto izvedbe: 2019

Avtorji projekta: Niki Motoh, Renata Jozič, Živa Čar

Fotografije: Nikola Janušič